Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Chủ tịch tỉnh Sơn La
Chiều 12/6, HĐND tỉnh Sơn La nhất trí bầu ông Hoàng Quốc Khánh - Phó thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.??

Ông Hoàng Quốc Khánh (50 tuổi), quê huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, tiến kinh tế.

Ông Khánh từng công tác Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La huyện Phù Yên. Năm 2014, ông làm giám đốc Sở Kế hoạch Đầu , rồi Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Từ tháng 9/2015 đến nay, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh với ông Cầm Ngọc Minh để nghỉ hưu.

Tháng 5/2019, ông Cầm Ngọc Minh bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khiển trách. Ông Minh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh liên quan đến việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

2018 © Công ty JaVoca