Chuỗi khách sạn trung cấp phát hành trái phiếu gần 6.500 tỷ
Đây loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định 11% mỗi năm. Trái phiếu thời hạn trong vòng 24 tháng, được mua bởi nhà đầu tổ chức trong nước.

Trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản cổ phần trong Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu địa ốc No Va (Novaland), Công ty cổ phần Daeha chính trong Công ty cổ phần Bông Sen. Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn quyền sử dụng đất tài sản gắn liền của 15 khu đất tại các quận trung tâm thành phố, khoản phải thu của bên thứ ba các chứng tờ giá trị.

Công ty cổ phần Bông Sen không tiết lộ mục đích sử dụng nguồn tiền thu được, nhưng nhiều khả năng để đảo nợ đợt phát hành trái phiếu cách đây hai năm. Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này xấp xỉ 6.000 tỷ đồng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm gần 93% trong số này.

Trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên, ban lãnh đạo cho biết cuối tháng 8 năm nay thời điểm đáo hạn đợt phát hành trái phiếu 2017 nên phải tiếp tục tái cấu đợt phát hành để hoàn tất các dự án trình bày trước đó. Công ty dự kiến phát hành trái phiếu với giá trị 6.000-11.250 tỷ đồng cho trái chủ hiện tại  hoặc các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức nhân khác.

Công ty cổ phần Bông Sen thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), vốn điều lệ ban đầu 130 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang quản ba khách sạn phân khúc trung cấp tại trung tâm thành phố gồm Palace, Bông Sen 1 Bông Sen 2. Mục tiêu doanh thu thuần lợi nhuận trước thuế năm nay lần lượt 375 tỷ đồng 77 tỷ đồng.

Phương Đông

2018 © Công ty JaVoca