Hàng loạt cán bộ ở Quảng Ninh bị xem xét kỷ luật
Ngày 9/9, tại kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh xem xét việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 đối với Chi bộ Ban quản dự án đầu xây dựng huyện Bình Liêu một cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Giám đốc Ban quản dự án vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về hôn nhân, gia đình gây hậu quả rất nghiêm trọng đến mức phải khai trừ khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Hùng, Đảng viên Chi bộ Ban quản dự án đầu xây dựng huyện Bình Liêu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nhưng chưa được xem xét thi hành kỷ luật. Một số quyết định về công tác cán bộ liên quan đến lãnh đạo thuộc Chi bộ Ban Quản dự án đầu xây dựng huyện Bình Liêu được ban hành không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu huyện ủy Bình Liêu chỉ đạo tổ chức Đảng thẩm quyền thi hành kỷ luật đúng mức đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Mạnh Hùng theo đúng quy định của Đảng; chỉ đạo thu hồi một số quyết định về công tác cán bộ ban hành không đúng quy định nêu trên.

Đối với ông Nguyễn Văn Thời, Phó trưởng phòng quản vận tải phương tiện (Sở Giao thông Vận tải) vi phạm, khuyết điểm trong công tác chuyên môn đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm thi hành kỷ luật đối với ông Thời theo đúng quy định.

2018 © Công ty JaVoca