Chủ tịch tỉnh Đăk Nông bị khiển trách
Quyết định kỷ luật ông Bốn được Thủ tướng ngày 6/9, nêu ông này trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật về Đảng.

Đồng thời, Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo với ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Thế Nhữ, nguyên Phó chủ tịch tỉnh; ông Nguyễn Đức Luyện, nguyên Phó chủ tịch tỉnh. 

Tháng 12/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Bốn, Phó thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản , bảo vệ phát triển rừng; trực tiếp quyết định cho thuê đất, giao rừng, bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật.

Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp một số quyết định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật.

Tháng 1/2019, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khiển trách ông Nguyễn Bốn; cảnh cáo ông Trương Thanh Tùng.

Tháng 7/2019, hai nguyên Phó chủ tịch tỉnh Đỗ Thế Nhữ Nguyễn Đức Luyện bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, do  trách nhiệm liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đăk Nông trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, quản , bảo vệ rừng.

2018 © Công ty JaVoca