Thuỷ ngân ở kho bóng đèn cháy đã phát tán ra môi trường
Rạng Đông hiện sản xuất ba loại bóng: đèn huỳnh quang, đèn compact bóng đèn tròn. Mỗi bóng đèn huỳnh quang chứa 30 mg thuỷ ngân lỏng; mỗi bóng đèn compact chứa một viên Amalgam (hỗn hợp của kẽm, thủy ngân bismut) trong đó hàm lượng thủy ngân kim loại 22-30%.

Trong khi đó, tại thông báo gửi UBND quận Thanh Xuân các quan quản cấp trên ngay sau vụ cháy, Công ty cho biết từ năm 2016 đã sử dụng Amalgam để thay thế thuỷ ngân lỏng. 

Báo cáo của Tổng cục Môi trường còn nêu: Đa số mẫu không khí tại các vị trí trước cửa trạm oxy bên trong công ty; phía bên ngoài tường khu nhà kho bị cháy cạnh khu dân 342 Khương Đình; cách công ty 200 m, 500 m 1.000 m lượng thuỷ ngân trong không khí bảo đảm chất lượng môi trường không khí xung quanh theo tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO.

Duy nhất mẫu không khí tại điểm quan trắc trong nhà kho bị cháy giá trị thuỷ ngân vượt 1,02 lần (giá trị đo trung bình 24 giờ) so với tiêu chuẩn của Việt Nam vượt 1,532 lần ngưỡng khuyến cáo của WHO.

Thông tin này khác với số liệu được Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Tuấn Nhân công bố tại cuộc họp báo chiều 4/9 rằng các điểm quan trắc không khí phía trước khu cháy trong nhà kho bị cháy "giá trị thủy ngân cao", vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10 đến 30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người tại khu vực đô thị).

2018 © Công ty JaVoca