Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi không thả hoa đăng nhựa
Văn bản do Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư Hội đồng trị sự ngày 8/9, đề nghị Giáo hội Phật giáo các địa phương tuyên truyền phật tử người dân hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Thủ tướng về chống rác thải nhựa, nhằm góp phần loại bỏ ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ con người; không thả hoa đăng nhựa để tránh huỷ hoại môi trường nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi các phật tử thay đổi thói quen dùng túi nylon bằng túi giấy, vải hoặc túi nylon tự phân huỷ; khi hội họp, tiếp khách, cần thay thế các sản phẩm nhựa khó phân huỷ dùng một lần như ống hút, chai nước, hộp cơm, bát, đĩa, thìa... bằng đồ thuỷ tinh, sứ dùng nhiều lần. 

Theo văn bản, rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khoẻ con người sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nếu không giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì sẽ tác hại rất nghiêm trọng. 

2018 © Công ty JaVoca