Quảng Ninh có tân Bí thư Tỉnh ủy
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Xuân làm thư Tỉnh ủy với tỷ lệ tán thành 100%, thay cho ông Nguyễn Văn Đọc nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu ông Nguyễn Xuân - Phó thư thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 ??? 2021).

Ông Nguyễn Xuân Ký năm nay 47 tuổi, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; cử nhân Khoa học - Môi trường, thạc quản trị kinh doanh; từng giữ chức thư Thành ủy Móng Cái.

2018 © Công ty JaVoca