Thủ tướng quyết định kỷ luật đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Quyết định nêu ông Nguyễn Văn Hiến đã vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức lệnh Quân chủng Hải quân Bộ Chính trị thi hành kỷ luật về Đảng.

Ngày 21/6, ông Hiến bị Bộ Chính trị cách các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010).

Theo thông báo của Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Phó thư Đảng ủy, lệnh Quân chủng Hải quân, ông Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy về công tác quản , sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản .

Ông Hiến cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân trách nhiệm nhân về vi phạm, khuyết điểm như: Thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản , sử dụng đất đai, đầu xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản , sử dụng các khu đất quốc phòng.

Các quan chức năng đã xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Hiến rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của Nhà nước Quân đội, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra xử hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Quân đội nhân.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1954, quê Gia Viễn, Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI; đại biểu Quốc hội khóa XII. Ông người thứ hai trong Hải quân Việt Nam được thăng quân hàm Đô đốc Hải quân sau cố Đô đốc Giáp Văn Cương, nguyên lệnh Hải quân. Ông Hiến từng lệnh Vùng 4 Hải quân, Phó lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân.

2018 © Công ty JaVoca