Thành viên Chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo
Theo Thủ tướng, ngày người nghèo tổ chức hằng năm vào 17/10 đã mang lại kết quả tốt khẳng định quan tâm xóa đói giảm nghèo nhất tại các vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai... là  định hướng chính sách quan trọng. "Tôi mong rằng các thành viên Chính phủ các đồng chí dự họp hưởng ứng phong trào nhắn tin người nghèo", Thủ tướng nói đề nghị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu, hướng dẫn cách nhắn tin.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 sẽ mở từ 19/8 đến hết ngày 31/12. Năm nay, mỗi lần nhắn tin, mọi người thể lựa chọn mức thấp nhất 20.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng. Ông Hùng nói: "Chúng ta còn hơn 100 ngày nữa ngày nào chúng ta cũng thể nhắn tin người nghèo".

Tin nhắn ủng hộ người nghèo được soạn theo pháp VNN hoặc VNN n gửi 1408; trong đó n số lần ủng hộ (mỗi lần 20.000 đồng); n giới hạn từ 1 đến 100. Số lần nhắn tin không bị giới hạn.

Số tiền từ tin nhắn sẽ được đưa vào chương trình Cả nước chung tay người nghèo.

2018 © Công ty JaVoca