Gia đình ba thế hệ thật hạnh phúc
Sau này thân rồi mẹ tôi mới nói cho tôi nghe do sao lại thái độ trái ngược như vậy. Chính anh chồng quý hóa của tôi cứ năm bữa nửa tháng lại dắt một về ra mắt, thì ăn chơi, thiếu lễ phép nên ba mẹ từ đó đều làm mặt lạnh với bạn gái anh dắt về. Đấy cũng coi như thử thách xem người đó thật sự yêu anh hay không.

Nhờ mẹ nói ra tôi mới biết mắt chọn người yêu của anh cũng kém thật, cũng may đến cuối cùng anh biết nhìn người chấp nhận làm người yêu của tôi khi tôi cưa đổ anh. Gia đình tôi hạnh phúc từ đó ý định dọn ra riêng của tôi cũng không còn nữa.

Tôi càng hạnh phúc hơn khi các con chào đời, ba mẹ chồng rất ham cháu. Ông muốn tôi đẻ cả đàn 4-5 đứa cho vui cửa vui nhà. Nhưng lẽ tôi sẽ chỉ dừng 2 hoặc tối đa 3 con không muốn ông vất vả, để gia đình ba thế hệ của chúng tôi tràn ngập niềm vui.

2018 © Công ty JaVoca