Tohoku - địa danh ngắm lá đỏ khi Nhật Bản vào thu
1. Hành trình 5 ngày cho những chuyến đi đầu tháng 10 - Ngày 1: Tokyo - Sendai - Matsushima - Sendai - Ngày 2: Sendai - Geibikei - Pokemon Train - Ichonoseki - Morioka - Ngày 3: Morioka - Hachimantai - Morioka - Aomori - Ngày 4: Aomori - Oirase Keiryu hoặc Lake Towada - Aomori - Resort Shirakami - Akita - Ngày 5: Akita - Kakunodate - Nikko - Tokyo

2. Hành trình 5 ngày cho những chuyến khám phá cuối tháng 10 - Ngày 1: Tokyo - Sendai - Matsushima - Sendai - Ngày 2: Sendai - Resort Minori - Naruko Gorge - Sendai - Ngày 3: Sendai - Shin-Aomori - Oirase Keiryu hoặc Lake Towada - Aomori - Ngày 4: Aomori - Resort Shirakami - Akita - Ngày 5: Akita - Kakunodate Samurai Residences - Tokyo

2018 © Công ty JaVoca