Hơn 10 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ 40 phút thay mặt Chính phủ phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trực tiếp trả lời câu hỏi của đại biểu.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch Đầu ; Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; Thông tin Truyền thông; pháp; Công an; Xây dựng; Khoa học Công nghệ; Lao động Thương binh hội; Tài chính; Công thương Giao thông Vận tải sẽ đăng đàn.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước cũng tham gia phiên chất vấn này. 

Tổng thư Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây phiên chất vấn thành viên Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ (năm 2016) đến hết năm 2018.??

"Đây chất vấn hậu giám sát chứ không phải chất vấn theo nhóm vấn đề, nên sẽ nhiều thành viên Chính phủ tham gia trả lời. Đại biểu hỏi lãnh đạo ngành nào thì người đó sẽ đứng lên giải trình. Việc chất vấn vẫn thực hiện theo hình thức hỏi nhanh (một phút), đáp gọn (3 phút)", ông Phúc nói.

Phiên chất vấn này được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

2018 © Công ty JaVoca