Mặt cầu Thăng Long lại xuất hiện nhiều vết hằn lún
Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 6, hơn 1.800 m2 mặt cầu Thăng Long bị hỏng đã được sửa chữa để đảm bảo phương tiện lưu thông êm thuận. Tuy nhiên, gần đây tình trạng hằn lún, bề mặt gồ ghề trên mặt cầu đã xuất hiện trở lại, nhất khu vực giữa cầu.

2018 © Công ty JaVoca