Đề xuất chi 150 tỷ đồng dẫn nước sông Hồng vào sông Tô Lịch
Chiều 13/8, ông Tiến Hùng, Tổng giám đốc công ty TNHH thoát nước Nội (Công ty) cho biết, đề xuất trên có khái toán kinh phí khoảng 150 tỷ đồng và đang được thành phố xem xét.

Theo ông Hùng, nếu được thành phố chấp thuận đề xuất, Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống trạm bơm dẫn nước từ sông Hồng qua hệ thống cống ngầm vào Hồ Tây; khi hồ Tây sạch thì dẫn nước từ hồ qua hai cửa xả vào sông Lịch để thau rửa, làm sạch nguồn nước ô nhiễm của sông. "Phương án bổ cập này vừa dễ thực hiện vừa tiết kiệm", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, trước đây đề xuất lấy nước sông Nhuệ làm sạch sông Lịch, tuy nhiên phương án này chỉ giúp cải thiện môi trường sông Lịch không điều tiết được mực nước hồ Tây nên không tối ưu.

Ngoài đề xuất nêu trên, Nội đang thí điểm hai giải pháp làm sạch sông bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản chế phẩm Redoxy3C của Đức.

"Thành phố cũng đang thực hiện dự án tách nước thải, không để nước thải chảy vào sông Lịch gom về nhà máy xử nước thải Yên với công suất 270.000 m3/ngày/đêm", ông Hùng nói thông tin thêm, dự kiến 4 năm nữa dự án tách nước thải sẽ hoàn thành.

Hải

2018 © Công ty JaVoca