Làm thế nào anh ta trốn thoát khỏi căn phòng của bọn bắt cóc?
Căn phòng 4 cửa anh ta thể trốn thoát qua một trong số đó.

Cửa số 1: nhiệt độ cực kỳ lạnh sẽ đóng băng anh ta đến chết.

Cửa số 2: Những con mập rất đói đang chờ đợi đó.

Cửa số 3: Chứa đầy khí độc.

Cửa số 4: Sức nóng của mặt trời mạnh thể đốt cháy mọi thứ.

Làm thế nào anh ta thể trốn thoát?

>> Xem đáp án

2018 © Công ty JaVoca