Quảng Trị xả hồ thủy lợi để cấp nước sinh hoạt cho dân
Lưu lượng bổ sung 25.000 m3 một ngày đêm, kéo dài trong 2-3 ngày. Ông  Chính đề nghị ưu tiên nước cho sinh hoạt, chỉ dành nước phục vụ sản xuất cho những diện tích lúa đang cấp thiết. 

Bắt nguồn từ vùng Cùa (huyện Cam Lộ), sông Vĩnh Phước chảy qua TP Đông , nguồn cấp nước sinh hoạt cho 30.000 hộ dân thành phố. Nắng nóng kéo dài hơn hai tháng qua khiến sông Vĩnh Phước cạn kiệt, nhiều đoạn trơ đá.

Từ ngày 5/8, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã hạ ống hút nước của nhà máy xử xuống hai mét, gần sát đáy sông, thuê máy múc đào kênh thượng nguồn, đắp đập bơm chuyền hạ nguồn để vét nước. Tuy nhiên, đoạn sông qua nhà máy xử nước chỉ còn ba km nước, với trữ lượng khoảng 150.000 m3, đáp ứng nhu cầu trong 4-5 ngày tới.

Hiện hồ thuỷ lợi Ái Tử còn một triệu m3 nước, phục vụ một diện tích nhỏ nông nghiệp TP Đông huyện Triệu Phong đến ngày 25/8.??

Dự báo của quan khí tượng, nắng nóng, khô hạn TP Đông sẽ kéo dài trong 10 ngày tới. 

2018 © Công ty JaVoca