Dân số Việt Nam đạt 96 triệu
Sáng 11/7, tại Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương công bố kết quả bộ tổng điều tra dân số nhà năm 2019.

Theo đó, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4/2019 96,2 triệu; trong đó nam 47,88 triệu; nữ 48,32 triệu, đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á thứ 15 trên thế giới. 

Sau 10 năm, kể từ 2009, quy dân số Việt Nam tăng thêm 10 triệu, tỷ lệ tăng giảm nhẹ so với giai đoạn trước. 

Chỉ số giới tính trung bình cả nước 99,1 nam/100 nữ; khu vực thành thị 96,5 nam/100 nữ; khu vực nông thôn 100,5 nam/100 nữ. 

Mật độ dân số Việt Nam hiện nay 290 người/km2, xếp hạng cao so với các nước trong khu vực thế giới. Hai địa phương mật độ dân số cao nhất cả nước Nội (2.398 người/km2) TP HCM (4.363người/km2).

Đồng bằng sông Hồng nơi tập trung dân lớn nhất cả nước với 22,5 triệu; Tây Nguyên ít người sinh sống nhất với 5,8 triệu. 

Dân số khu vực thành thị năm 2019 33 triệu; khu vực nông thôn 63,1 triệu. Số dân từ 15 tuổi trở lên đã kết hôn 77,5%; trong đó đang vợ hoặc chồng chiếm 69%; trong tình trạng ly hôn 2%; goá 6%.??

92% dân số trong độ tuổi phổ thông được đi học. Số người biết đọc, biết viết chiếm 96%.??

Cả nước 26,8 triệu hộ dân , tăng 4,4 triệu so với năm 2009. Hiện khoảng 4.800 hộ không nhà ở. 

"Kết quả bộ tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy trải qua 10 năm quy dân số tăng chậm hơn so với giai đoạn trước. Trình độ dân trí được cải thiện; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông được đến trường", báo cáo của Ban chỉ đạo điều tra dân số nêu. 

2018 © Công ty JaVoca