HĐND TP HCM lần đầu tiên 'họp không giấy'
Sáng 11/7, HĐND TP HCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 15, lần đầu áp dụng hình phòng họp không giấy. Trong 3 ngày diễn ra cuộc họp, đại biểu khách mời sẽ xem tài liệu được tích hợp trong ứng dụng, bao gồm: văn kiện, chương trình, tổng hợp thông tin báo chí, ý kiến cử tri... Dự kiến, các đại biểu cũng biểu quyết qua ứng dụng.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ, hình này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu còn phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố thông qua việc tiếp nhận, phản hồi các thông tin khi tham gia các hoạt động tại kỳ họp; giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri...

Đây cũng được cho hình thức thiết thực, hiệu quả đối với việc xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh. "Chắc chắn một số khó khăn khi lần đầu áp dụng, nhưng tôi tin rằng các đại biểu sẽ vượt qua để khai thác tài liệu theo hình thức mới", Lệ nói.

Kỳ họp HĐND TP HCM kéo dài trong 3 ngày với các nội dung: UBND TP HCM báo cáo nội dung về tình hình kinh tế - hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố; HĐND thành phố xem xét thông qua 17 tờ trình của UBND thành phố...

Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 12 đến nay; thông báo của UBMT TQVN thành phố về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố.

Thường trực HĐND thành phố trình bày tờ trình về chương trình giám sát của HĐND TP năm 2020; Sở Giáo dục - Đào tạo báo cáo kết quả năm học 2018-2019 công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020; HĐND thành phố báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ hiệu quả khai thác các dự án chống ngập trên địa bàn.

ngày làm việc thứ hai, HĐND thành phố sẽ làm công tác nhân sự bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND thành phố. Ngày thứ 3, HĐND thành phố sẽ chất vấn một số lãnh đạo sở ngành về các vấn đề cử tri quan tâm.

Trung Sơn - Điển Hạ

2018 © Công ty JaVoca