Cách tra từ mới nhanh !

◆ Trường hợp trên máy tính

1. Double click chuột vào từ cần tra
2. Popup từ điển được hiển thị, bấm vào biểu tượng bookmark
Từ được bookmark sẽ được làm nổi bật
Từ được bookmark cũng sẽ được lưu trong lịch sử tra từ (Chọn Từ điển -> Từ đã bookmark )

2018 © Công ty JaVoca