Hiện tại trên Internet có rất nhiều trang web hỗ trợ việc học tiếng Nhật, nhưng hầu hết nội dung các trang web đó đều chia theo các bài học cứng nhắc. Người dùng chỉ học một vài bài ban đầu là cảm thấy chán nản, bỏ giữa chừng.

Nhận thấy được điều đó, với mục tiêu tạo ra bước đột phá trong việc học tiếng Nhật, chúng tôi đưa đến cho người dùng hệ thống JaVoca. JaVoca không nhằm cung cấp tài liệu cho người dùng, mà nhằm cung cấp một công cụ toàn diện cho việc học tiếng Nhật với nhiều chức năng độc đáo, thú vị, và hiệu quả.

Các chức năng chính của JaVoca:

Nhóm vận hành hệ thống JaVoca