Miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ
Trong 13 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm (cho thôi giữ chức), ngoài Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, còn 7 Bộ trưởng không tham gia Trung ương khóa XIII, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Nội vụ Vĩnh Tân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng ; Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Quốc hội cũng miễn nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng Ngoại giao với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh (ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ này Ủy viên Trung ương khóa XIII); Bộ trưởng Công Thương với ông Trần Tuấn Anh (đã được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương), Bộ trưởng Tài chính với ông Đinh Tiến Dũng (đã được phân công làm thư Thành ủy Nội); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với ông Đỗ Văn Chiến (đã được chỉ định làm thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Ông Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, cũng được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ hiện nay.

Nhân sự thay thế các chức danh nêu trên đã được đề cử với Quốc hội chiều 7/4.

2018 © Công ty JaVoca