Covid-19 ngày 23/2
Chiều cùng ngày, Bộ Y tế ghi nhận ba ca nhiễm mới tại Hải Phòng, gồm bệnh nhân 2385, 2391, 2392. Trong đó, "bệnh nhân 2385" nữ, 26 tuổi, cùng làm điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông Vận tải với "bệnh nhân 2391", nam, 28 tuổi. "Bệnh nhân 2392" nữ, 20 tuổi, em họ của nữ điều dưỡng trên.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cập nhật thêm ba địa điểm, nơi trú của các bệnh nhân trên tại Hải Phòng vào danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách hội theo Chỉ thị 16. Đó Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên (nhà nữ điều dưỡng); phường Hàng, quận Chân (nhà nam điều dưỡng) thôn Kim Chân, Thiện, huyện An Dương (nhà "bệnh nhân 2392").

2018 © Công ty JaVoca