Hải Phòng thưởng Tết thấp nhất 50.000 đồng
Ngày 10/1, Sở Lao động Thương binh hội Hải Phòng cho hay trên địa bàn thành phố đã 1.345 doanh nghiệp báo cáo về tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Bao gồm 29 doanh nghiệp Nhà nước vốn góp Nhà nước, 111 doanh nghiệp FDI, 1.205 doanh nghiệp dân doanh. Mức lương bình quân của người lao động Hải Phòng trong năm 2018 6,9 triệu đồng mỗi tháng, tăng 17,2% so với năm 2017.   Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng với số tiền 10 triệu đồng mỗi người. Còn Tết Nguyên đán, cao nhất Công ty cổ phần công trình công cộng dịch vụ du lịch Hải Phòng với mức thưởng tới 57,7 triệu đồng.  Hai doanh nghiệp mức thưởng thấp nhất trong dịp Tết với chỉ 50.000 đồng, thuộc về Công ty TNHH dịch vụ môi trường, vận tải Tân Đức Mạnh (Kiến Thụy) Nhà máy giày Tam Cường thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Các doanh nghiệp khác tháng lương thứ 13 thưởng Tết dao động từ 500.000 đồng đến 51 triệu đồng.

2018 © Công ty JaVoca