TP HCM không công nhận hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ - Tin học
UBND TPHCM quyết định, từ ngày 7/1??không công nhận ông Trần Quang Nam giữ chức vụ hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.?? Ông Nam 42 tuổi, từ Đại học Sài Gòn về trường rồi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng từ năm 2016. Năm ngoái, nhiều cán bộ, giảng viên của trường đặt nghi vấn về bằng cấp của ông Nam, đề nghị trường minh bạch thông tin. Ngày 30/11/2018, ông Huỳnh Thế Cuộc (Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM) quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng đối với ông Trần Quang Nam. Ông Nam sau đó đơn kiến nghị khẩn cấp gửi lên UBND TP HCM, yêu cầu hủy quyết định miễn nhiệm mình bởi cho rằng cuộc họp Hội đồng quản trị không đúng quy định, ra nhiều nghị quyết trái luật. Giữa tháng 12/2018, Cục Quản chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) kết luận, ông Nam học theo chương trình hợp tác đào tạo từ xa giữa Đại học Bách khoa Nội Southern California University for Professional Studies (Mỹ) khóa 2000-2002. Bằng MBA do đại học này cấp cho ông Nam trong thời gian trường chưa được kiểm định nên văn bằng "chưa đủ sở để công nhận". Đối với bằng tiến Quản trị kinh doanh do trường Kinh doanh Lausanne (Thụy cấp), Cục Quản chất lượng cho rằng, trường này sở giáo dục thục không thuộc hệ thống giáo dục đại học của Thụy . Theo đó, bằng không đáp ứng các quy định về trình tự, thủ tục (Bộ Giáo dục quy định) công nhận văn bằng của người Việt Nam do sở giáo dục nước ngoài cấp. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tiền thân Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành lập hồi tháng 10/1994. Theo quyết định của Thủ tướng vào cuối năm 2015, trường chuyển đổi loại hình đại học dân lập sang đại học thục.

2018 © Công ty JaVoca