BÁO TIẾNG NHẬT BÁO TIẾNG VIỆT
gioi thieu trang web doc bao


Hà Tĩnh sắp thành lập thị trấn Đồng Lộc

khoảng 4 tháng trước
Chiều 11/7, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, quyết định thành lập thêm 3 thị trấn mới thuộc tỉnh Tĩnh Bình Dương. Theo đó, thị trấn Đồng Lộc được thành lập với 18,69 km2 diện tích tự nhiên 6.076 người của Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh. Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, xã Đồng Lộc trung tâm cụm miền núi phía Tây Nam của huyện Can Lộc, đầu mối giao thông của khu vực, vị trí giao cắt các tuyến đường quan trọng của tỉnh Tĩnh. Nơi đây cũng di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại vào năm 2013. "Yêu cầu phát triển kinh tế - hội quá trình đô thị hóa tại Đồng Lộc đã dẫn tới yêu cầu phải giải quyết tốt những vấn đề quản đô thị, đòi hỏi phải bộ máy chính quyền đô thị quy thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương", ông Định nêu. Ngoài thị trấn Đồng Lộc, hai thị trấn mới khác thuộc tỉnh Bình Dương được lập, gồm thị trấn Lan Uyên Tân Thành thuộc hai huyện mới được thành lập năm 2013 Bàu Bàng Tân Uyên. Thị trấn Lai Uyên được thành lập trên 88,3593 km2 diện tích tự nhiên 32.028 dân của Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Còn thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) diện tích tự nhiên 26,8821 km2, với số dân 8.568 người. Anh Minh