BÁO TIẾNG NHẬT BÁO TIẾNG VIỆT


「物流費抑制が最重要課題」三菱食品・森山社長 納品頻度など見直し図る(食品新聞)

Source: yahoo.co.jp