BÁO TIẾNG NHẬT BÁO TIẾNG VIỆT


最大級メガソーラー、岡山に完成(共同通信)

Source: yahoo.co.jp