BÁO TIẾNG NHẬT BÁO TIẾNG VIỆT


銅建値4万円上げ76万円(日刊産業新聞)

Source: yahoo.co.jp