javoca

Xem one piece tập 1

2016-05-28 03:47:09

Thông tin khác

http://anime14.net/xem-phim-one-piece-dao-hai-tac-full-3235

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
うず うず xoáy nước Hiển thị
お嬢さん おじょうさん chào cô, thưa cô (chữ nương) Hiển thị
程度 ていど mức độ, kích cỡ (trình độ) Hiển thị
中身 なかみ bên trong (chung thân) Hiển thị
たっぷり たっぷり đầy ắp Hiển thị
海賊船 かいぞくせん Tàu cướp biển Hiển thị
海賊旗 かいぞくき cờ hải tặc Hiển thị
船長 せんちょう thuyền trưởng Hiển thị
撃つ うつ bắn (bắn súng) (chữ kích) Hiển thị
ふね tàu Hiển thị
えさ mồi Hiển thị
冷静に れいせいに bình tĩnh, điềm đạm Hiển thị
久方ぶり ひさかたぶり lâu rồi ko gặp ( = ひさしぶり) Hiển thị
獲物 えもの con mồi bắt được (chữ hoạch) Hiển thị
とっとと とっとと nhanh chóng Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca