javoca

Bài học buổi 1 trên công ty

2015-01-12 01:34:36

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
配属 はいぞく phân phối, bố trí nhân viên Hiển thị
名字 みょうじ họ Hiển thị
加わる gia nhập vào Hiển thị
引き立てる sự ủng hộ, quý mến(?) Hiển thị
市場調査 Hiển thị
貴重 Hiển thị
とんでもない chẳng ra gì, vớ vẩn, ko cần thiết(?) Hiển thị
戸惑う とまどう lạc đường, mất phương hướng Hiển thị
交代 こうたい ca kíp Hiển thị
後任 こうにん người kế nhiệm Hiển thị
恐れ入ります xin lỗi Hiển thị
同様に どうように tương tự Hiển thị
訪問する ほうもんする thăm hỏi, viếng thăm Hiển thị
ホテルをとる Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca