javoca

Bài học 語彙完全マスタ  レスン 8

2016-04-16 21:22:18

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
中腹 ちゅうふく bị chọc tức, bị xúc phạm (chữ phúc là bụng), lưng trừng núi Hiển thị
高温多湿 nhiệt độ cao, độ ẩm cao Hiển thị
緩やかな ゆるやかな nhẹ nhàng, chậm rãi, lỏng lẻo Hiển thị
緩やかな丘 dốc thoải 傾斜 Hiển thị
けいしゃ mặt nghiêng (chữ tà nghĩa là nghiêng) Hiển thị
天体 てんたい thiên thể Hiển thị
天体観測 てんたいかんそく quan sát thiên thể Hiển thị
山頂 さんちょう đỉnh núi Hiển thị
果てしなく はてしなく vô tận, ko có điểm dừng Hiển thị
夜空 よぞら bầu trời ban đêm Hiển thị
どんより xám xịt, mờ đọc mây dám xịt Hiển thị
ぽっかり đột ngột Hiển thị
じめじめ ẩm ướt, nhớp nháp Hiển thị
蒸す暑い むすあつい hấp hơi, nóng nực, oi bức (chữ chưng) Hiển thị
Hiển thị
降り積もる 雪が降り積もる Hiển thị
立ち込める giăng kín () mây giăng kín Hiển thị
船舶 せんぱく tàu thuỷ, tàu thuyền (thuyền bạc, bạc là tàu buồm lớn) Hiển thị
航行 こうこうする lái tàu, đi tàu (hàng trong từ hằng hải, )] Hiển thị
なだらか hiền doà, dịu dàng, nhẹ nhõm thanh thản Hiển thị
乾く かわく làm khô(chữ kiền là làm khô) Hiển thị
立ち上る Hiển thị
激怒すろ げきどする tức giận, nổi giận Hiển thị
構える かまえる Tư thế, giáng điệu Hiển thị
塗装する とそう mạ Hiển thị
打ち上げる うちあげる phóng lên (phóng vệ tinh lên) Hiển thị
貫く つらぬく quán triệt Hiển thị
未だに いまだに cho tới thời điểm này mà vẫn (sử dụng cái gì đó) Hiển thị
果たして はたして quả nhiên, quả thật là Hiển thị
すっかり hoàn toàn (hoàn toàn trạng thái thay đổi) 浸透する Hiển thị
しんとうする thâm nhập vào Hiển thị
そもそも đầu tiên, ngay từ ban đầu Hiển thị
抑える おさえる Kìm nén, kiềm chế Hiển thị
取り組む giải quyết Hiển thị
消費する しょうひする tiêu thụ Hiển thị
加工する gia công (sắt, thép) hình như nghĩa là trang bị thêm ấy Hiển thị
発足 ほっそく mở đầu, thành lập, thiết lập (công ty, dự án) Hiển thị
蒸気 じょうき hơi nước Hiển thị
蒸気機械 động cơ hơi nước Hiển thị
心掛ける こころがける cố gắng, ghi nhớ vào đầu Hiển thị
拾得 しゅうとくする dấu diếm (chữ thập là thu thập) Hiển thị
衝撃的に Hiển thị
ろくが băng vi deo, ghi hình ビデオデッキ Hiển thị
優れる すぐれる xuất sắc, giỏi Hiển thị
絶えず たえず liên miên, liên tục luôn luôn (chữ tuyệt) Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca