BÀI HỌC CỦA USER KHÁC

Phim Konan

dinhloc1991
2018-10-17 02:48:58
Phát âm từ mới Dừng phát âm từ mới Tải file phát âm từ khoá Tải file phát âm nghĩa
Reset độ khó của từ

Đoạn văn

花壇

Từ mới

Kanji
(Click để nghe phát âm)
Hiragana
(Click để edit)
Nghĩa
(Click để edit)
Quản lý
それにそれにcòn nữa Hiển thị
ようしゃ容赦khoang dung, tha thứ Hiển thị
役目やくめtrách nhiệm; công việc; nhiệm vụ Hiển thị
煙突えんとつống khói Hiển thị
唆すそそのかすxúi giục Hiển thị
とんでもないとんでもないngoài sức tưởng tượng Hiển thị
廃工場はいこうじょうnhà máy bỏ hoang Hiển thị
双眼鏡そうがんきょうống nhòm Hiển thị
すべりだい滑り台cầu trượt Hiển thị
花壇かだんvườn hoa Hiển thị

Đường link


<< Quay lại quản lí bài học