BÀI HỌC CỦA USER KHÁC

Bài 29 Kanzemaster Kanji

dinhloc1991
2017-04-26 01:36:06
Phát âm từ mới Dừng phát âm từ mới Tải file phát âm từ khoá Tải file phát âm nghĩa
Reset độ khó của từ

Đoạn văn

Từ mới

Kanji
(Click để nghe phát âm)
Hiragana
(Click để edit)
Nghĩa
(Click để edit)
Quản lý
極楽ごくらくthiên đường Hiển thị
封建的ほうけんてきphong kiến Hiển thị
民俗みんぞくdân tộc, chủng tộc Hiển thị
皇帝こうていhoàng đế Hiển thị
道徳どうとくđạo đức Hiển thị
侮辱ぶじょくnhục mạ (vũ nhục) Hiển thị
憤慨ふんがいphẫn uất (phẫn khái) Hiển thị
遺言ゆいごんdi chúc Hiển thị
倫理りんりđạo nghĩa Hiển thị
清濁せいだくđiều tốt và xấu Hiển thị
封建ほうけんphong kiến Hiển thị
黄金おうごんbằng vàng Hiển thị
bia mộ (bi) Hiển thị
信仰しんこうtín ngưỡng Hiển thị
ささげるhiến tế Hiển thị
お祈りをささげるhiến tế Hiển thị
そうnhà sư (tăng) Hiển thị
枯れるかれるhéo Hiển thị
城下じょうかvùng đất gần lâu đài Hiển thị
ぜんphái thiền (chữ thiền) Hiển thị
神殿しんでんchùa, đền Hiển thị
喪失するそうしつするmất về mặt tinh thần (khác với 紛失) Hiển thị
神聖しんせいthần thánh Hiển thị

<< Quay lại quản lí bài học