Chính sách quyền riêng tư

1.Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tự động thu nhận các từ vựng bạn bookmark, lưu trữ trong bài học.

Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:
Lưu trữ từ vựng của bạn, phục vụ cho mục đích học tập tiếng Nhật của bạn

Thông cáo bên thứ 3

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng thuật toán mã hóa password tài khoản của bạn.

Chúng tôi có dùng cookies?

Cookies được chúng tôi sử dụng để cải thiện tính tiện dụng cũng như giúp nhận diện các lượt đăng nhập lập lại.

Hủy nhận thư

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp để gửi các thông tin liên quan tới từ vựng, nhắc nhở ôn bài cho người dùng.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách riêng tư của chúng tôi.

2018 © Công ty JaVoca