Về chúng tôi

JaVoca hướng tới trở thành hệ thống giúp người Việt học tiếng Nhật hiệu quả.

Release Note

Version1 : Các chức năng chính:

  • - Từ điển Nhật Việt, Việt Nhât
  • - Đọc báo tiếng Việt luyện dịch sang tiếng Nhật

2018 © Công ty JaVoca